ပျဉ်းမနားမြို့နယ် တွင် mm-link ရရှိနိုင်သောနေရာများ

ပျဉ်းမနားမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် mm-link WiFi နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး mm-link Prepaid Card ဖြင့်ဖြည့်သွင်းကာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။